Blue Flower

Trương đỗ

Trương Đỗ người làng Phù Đái, huyện Đồng
Lại, nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố
Hải Phòng. Nhà nghèo nh-ng học rất giỏi, có tiếng
là văn võ song toàn. Khoảng 15 tuổi, ông lên trọ
học ở nhà một người quen, phường Nghi Tàm,
thành Thăng Long. ở đây, ông làm gia s- dạy con
cháu nhà chủ để đ-ợc ăn ở miễn phí, nh-ng vẫn
tranh thủ làm các việc nh- tỉa cây, hái dâu, bủa
l-ới để kiếm thêm tiền hằng tháng gửi về quê
phụng d-ỡng cha mẹ.


Một hôm đi học, gặp các quan bộ binh đang tập
bắn cung, hầu hết bắn tr-ợt. Ông đứng xem, phì
cười.
Quan t-ớng chỉ huy không hài lòng, gắt hỏi ông:
- Ngươi có bắn đ-ợc trúng không mà dám cười
bọn ta?
Ông ung dung đáp:
- Bắn trúng thì có khó gì!
Quan t-ớng cho cầm cung bắn. Ông bắn ba
phát trúng cả ba. Quan t-ớng kinh ngạc. Mọi
người trố mắt nhìn ông tỏ vẻ khâm phục.