Blue Flower

Trương đỗ

Trương Đỗ người làng Phù Đái, huyện Đồng
Lại, nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố
Hải Phòng. Nhà nghèo nh-ng học rất giỏi, có tiếng
là văn võ song toàn. Khoảng 15 tuổi, ông lên trọ
học ở nhà một người quen, phường Nghi Tàm,
thành Thăng Long. ở đây, ông làm gia s- dạy con
cháu nhà chủ để đ-ợc ăn ở miễn phí, nh-ng vẫn
tranh thủ làm các việc nh- tỉa cây, hái dâu, bủa
l-ới để kiếm thêm tiền hằng tháng gửi về quê
phụng d-ỡng cha mẹ.